UiT måtte tilrettelegge praksisperioden for sykepleierstudenter på grunn av koronakrisen

Flere av sykepleierstudentene i Tromsø har fått individuelle tilpassinger som følge av koronakrisen. UiT har måttet iverksette nye regler, og flere studenter har fått tildelt nye praksisplasser.

INDIVIDUELL TILRETTELEGGING: De nye smittevernreglene gjør at studentene ikke kan veksle mellom forskjellige enheter i helsevesenet, det skal være nødvendig for individuell tilrettelegging for flere studenter.   Foto: Knut Jenssen

Eksklusiv

Kari Birkelund Olsen er studieleder for fulltidsutdanningen i sykepleie på UiT i Tromsø.