Ivar trenger korona-hjelp for 170 millioner

Boligselskapet Nor-Strand ber banken om avdragsfrihet for 170 millioner kroner i lån. - Flere leietakere er permitterte og har ikke penger til husleia, og da kan vi få problemer, sier daglig leder Ivar Olsen i Nor-Strand.

Korona-lån Ivar Olsen er daglig leder for boligselskapene Nor-Strand og Nor-bygg, som ber om avdragsfrihet på lån under korona-krisen  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

En hjullaster måker vekk snø fra nybygget Storhaugen, der arbeiderne gjør ferdig 29 leiligheter for Nor-bygg. Daglig leder Ivar Olsen åpner døra til en visningsleilighet og ber oss ta av skoene for ikke å søle til eikeparketten. Flere av leilighetene er fortsatt ikke solgt, og konsernets utleievirksomhet rammes hardt av korona-krisen.