Vervet-boliger skal brukes til korttidsleie på grunn av støy og byggeaktivitet

Tromsø kommune gir midlertidig dispensasjon til kortidsutleie i fem år i området som i utgangspunktet er regulert for bolig.

VERVET: Cortenbygget i den nye bydelen nord i sentrum står ferdig, men skal i første rekke brukes til korttidsleie, ikke til permanente boliger.   Foto: LPO arkitekter

Eksklusiv

Total Eiendom har fått midlertidig dispensasjon fra Tromsø kommune til å benytte Cortenbygget på Vervet til korttidsleie.