Nå skal fattige barn og unge få støtte til å delta i organisert idrett og kultur

Tromsø kommune blir en av 12 kommuner som skal delta i et prøveprosjekt der økonomisk vanskeligstilte barn og unge får støtte til å delta i organiserte idretts- og kulturtilbud.

ALLE SKAL KUNNE VÆRE MED: Regjeringens «Fritidskort» skal gi støtte til vanskeligstilte barn og unge slik at også de kan delta i organisert idrett og kultur - som eksempelvis IF Skarps fotballskole.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

For mange barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier er det å delta i korps, teatergrupper eller håndball- eller fotballag en uoverstigelig terskel.