Forsker på bedre utnyttelse

Hvordan kan mest mulig av snøkrabben utnyttes? Det er utgangspunktet for et forskningsprosjekt som Nofima skal sluttføre til høsten.

Forskningssjef hos Nofima Tromsø, Raghild Dragøy Whitaker. Foto: Nofima  Foto: Lars-Åke Andersen

Eksklusiv

– Vi ser på ulike sider av dette fisket. Både hvordan utstyr og metoder kan forbedres og ikke minst hvordan mer av krabben kan komme til nytte, slik at lønnsomheta øker, sier forskningssjef Ragnhild Whitaker.