Vindmølleparken på Kvaløya: Legger frem nye beviser verdt 250 millioner

Grunneierne legger frem nye beviser i ankesaken mot vindkraftverket på Kvaløya, der de krever 250 millioner kroner i erstatning.

ANKER: Hans Harald Habberstad (fremst) forklarte seg på vegne av grunneier Frøya Habberstad i retten, og Bård Bentzen forklarte seg på vegne av Berit Woll. Her fra rettens befaring på Raudfjell og Kvitfjell. Til høyre står prosjektleder i Nordlys vind, Stephan Klepsland. FOTO: RONALD JOHANSEN  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Tirsdag starter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett der tre grunneiere har saksøkt utbyggeren av vindmølleparken på Kvaløya. Grunneierne krever 255,5 millioner kroner i erstatning for brutte avtaler. Da saken var oppe i tingretten i august i fjor tapte grunneierne saken. Nå har de samlet inn nye bevis som de mener beviser at avtaler er brutt, og at de har krav på erstatning opp mot 250 millioner kroner.