Nyvalgte styrer i tromsøselskap

Dette er de nyvalgte styrene den siste tiden i Tromsø.

leder: Åge Heimland har lederrollen i Cipresa AS. 

Eksklusiv

• ÅGE HEIMLAND (bildet) leder Cipresa AS i Cora Sandels gate. Som medlemmer har han Rune Knudsen, Matthew Adams, Juan de Lemos og Christina Andersen.