Omstridt kvotemelding får flertall – opposisjonen er bekymra for kystens fremtid

Den omstridte planen for framtidas fiskeripolitikk får flertall i Stortinget. Men opposisjonen er bekymra for kystsamfunnene.

fiskeripolitisk talsperson: Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Kvotemeldingen som Stortingets næringskomité i dag har avgitt sin innstilling til, legger i grove trekk føringer for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske og hvordan fiskekvoter skal fordeles.