Bybildet:

Bredrups plakatstorming i Norges Bank

Det var i denne gata de vandret i embeds medfør, de eligerede menn som bygde Tromsø i med og motgang – fra 20-tallet og fram til andre verdenskrig.
Eksklusiv

Det var selvfølgelig flere som bygde Tromsø og man ikke alle flanerende i byens gater. Om de flanerte i Storgata, vandret de som et presisjonsur opp eller ned Bankgata – til Norges Bank. Det være seg gamle stiftamtmann Strøm, sammen med konsulene Richard Killengren og Sam Arnesen – og mange av byen såkalt aktverdige menn. Banksjef Arnold Holmboe, flere ganger ordfører, stortingsmann og to ganger statsråd. Likeså banksjef Daniel Mack, og kollega Matheson Bye – i over 30 år banksjef i Tromsø Forretningsbank.