Langt flere bedrifter mener at korona-kompensasjonen ikke funker enn de som er fornøyde med ordningen

41 prosent av de spurte bedriftene mener at ordningen for korona-støtte fungerer lite eller ikke i det hele tatt. 26 prosent av de spurte bedriftene i NHOs medlemsundersøkelse mener det stikk motsatte.

VIL HA BEDRE TILPASSET STØTTE: Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, ønsker mer målrettet støtte til nordnorske bedrifter.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Det viser tallene fra NHOs syvende medlemsundersøkelse som er gjennomført etter at korona-utbruddet med påfølgende krisepakker inntraff i midten av mars.