UiT-forskere skal lete etter antistoffer fra koronaviruset hos tusenvis av nordmenn

Forskere ved Institutt for samfunnsmedisin leder et prosjekt som har fått fem millioner fra Forskningsrådet til å kartlegge smitteutbredelse og modellere hvordan epidemien utvikler seg.

HJEMMEKONTOR: Torkjel Sandanger er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og arbeider fra hjemmekontor i boligen på toppen av Tromsøya. Her setter han døra på gløtt for å la seg fotografere.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Vi vet hvor mange som har testa positivt for covid-19 i Norge til nå, men det er ikke gjort en studie av et tilfeldig utvalg personer. Siden symptomene slår ut ulikt hos smittede, og studier hittil ikke er gjennomført i et tilfeldig utvalg, vet vi ikke sikkert hvor mange som har vært smitta i Norge. Ved å kartlegge antistoffer i blodet til et tilfeldig utvalg over hele landet vil vi kunne si noe om hvor mange som har vært smittet inntil det tidspunktet undersøkelsen blir gjennomført, sier Torkjel Sandanger, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT.