Økonomisjefen: – Svært usikkert om satsingene i nasjonalbudsjettet vil hjelpe Tromsø kommune

Stabssjef for økonomi i Tromsø kommune, Oddgeir Albertsen, har liten tro på at Tromsø kommune vil komme styrket ut av korona-krisa som følge av regjeringens overføringer til kommunene.

INTERESSE FRA NÆRINGSLIV: Stabssjef for økonomi og utvikling i Tromsø kommune, Oddgeir Albertsen, får mange henvendelser om næringstomter i Tromsø. Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Til det er tallene og prognosene i det reviderte nasjonalbudsjettet preget av altfor stor usikkerhet.