Korona-epidemien har kostet UNN nesten 180 mill. til nå – håper at staten tar hele regninga

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er det satt av 700 millioner kroner ekstra til Helse Nord for å dekke kostnadene knyttet til korona-pandemien. Det er ennå ikke klarlagt hvor mye penger UNN får, men epidemien har foreløpig kostet sykehuset nesten 180 millioner kroner.

KORONA HAR KOSTET: Universitetssykehuset Nord-Norge har hittil hatt kostnader på nesten 180 millioner kroner knyttet til korona-epidemien.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Eksklusiv

I alt seks milliarder kroner settes av i ekstrabevilgning til landets sykehus for å dekke opp for ekstrakostnader knyttet til korona-pandemien. Av de seks milliardene vil cirka 700 millioner bli sendt nordover til Helse Nord. UNN-direktør Anita Schumacher er fornøyd med at helsevesenet får ekstra påfyll av midler.