UiT-rektoren: – En god dag for oss

Universitetsrektor Anne Husebekk er svært fornøyd med regjeringens ekstrasatsing på høyere utdanning. Hun forventer seg at en solid andel av de ekstra studieplassene kommer til UiT.

FORNØYD: UiT-rektor Anne Husebekk er fornøyd med regjeringens ekstra satsing på studieplasser i revidert nasjonalbudsjett  Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Eksklusiv

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til å øke antall studieplasser på universiteter og høgskoler med 4.000. I tillegg skal det opprettes 250 såkalte rekrutteringsstillinger – doktorgradsstipendiater, forskerstillinger med mer.