Ingen funn av olje i drikkevannet - kjører likevel ut vann til beboerne

Prøvetakingen av drikkevannet rundt vindmølleparken på Kvaløya kommer til å forekomme hyppigere i tiden fremover.

PRØVETAKING: Det er så langt ikke funnet olje i drikkevannet. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv