Kommunen avslår søknad om pistolskytebane i Tromsdalen – nok en gang

Tromsø kommune har avslått søknaden fra 1992 om godkjenning av pistolskytebanen i Tromsdalen, for andre gang.

AVSLAG: Fylkesmannen opphevet kommunens avslag fra 2017, men kommunen har på nytt avslått pistolklubbens søknad om godkjent skyteanlegg i Tromsdalen.  Foto: iTromsø

Eksklusiv

I 1992 søkte Tromsø Pistolklubb om godkjenning av pistolskytebanen i Tromsdalen. I 2017 ble søknaden avslått av Tromsø kommune, som også ga pålegg om at det eksisterende anlegget skulle rives.