Arctic Center står selv bak klagebrevet fra de borgerlige politikerne

- Dette kunne vært gjort på en annen og bedre måte, vedgår Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen.

BREVSKRIVER: Arctic Centers advokat Brynjar Østgård "justerte ordlyden" i klagebrevet som Arctic Center sendte kommunen og som fire politikere underskrev.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Fire kommunestyrepolitikere, Sebastian Henriksen (H), Ragnhild Berg Nilsen (H), Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) og Christer Bjørn (Nei til bompenger i Tromsø), har signert en klage om lovlighetskontroll knyttet til vedtaket kommunestyret fattet i april om å si nei til Arctic Center.