Bevilger halv million kroner til ekstra sommermarkedsføring av Tromsø

Da effektene av korona-viruset slo til for fullt gikk reiselivsbransjen i Tromsø fra ekstremt høyttrykk til full stans og akutt krise. Bransjen har etterlyst nødhjelp fra de lokale myndighetene, men denne har de - så langt - måttet se langt etter.

FORMANNSKAPET: Politikerne vil gi pengestøtte til markedsføring av Tromsø som reisemål i sommer.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

iTromsø skrev før helga om hvordan reiselivs- og utelivsbransjen fryktet en konkursbølge i kjølvannet av korona-krisa. Både aktører i bransjen og reiselivsorganisasjonene etterlyste krafttak for å hjelpe bransjen gjennom den vanskelige tiden.