Politikerne ligger an til å bruke 2,3 millioner mer på lønninger og godtgjøringer enn budsjettert. Nå skal de kutte

Politikerlønninger skal på forhandlingsbordet før neste kommunestyremøte.

MÅ KUTTE: ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Marlene Bråthen (Sp) må ta ned kostnadene på folkevalgte, hvis ikke kommer de ikke til å klare å holde seg til budsjettet de sjøl vedtok i desember.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tromsø kommunenes første av to årlige økonomirapporter med prognoser for året ble lagt fram tidligere i mai.