UiT beholder ansvaret for egne bygg: – Fornuften har seiret

Regjeringen legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo, Ås og Trondheim til Statsbygg.

Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

I 2018 bestilte regjeringen en områdegjennomgang om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Formålet med kartleggingen var å finne steder å kutte kostnader. I fjor kom anbefalingen om at staten burde avvikle modellen med selvforvaltende bygg og i stedet overføre ansvaret til Statsbygg.