Vil ha kommunal kriselånepakke for å få igang næringslivet etter korona-krisen

Ordfører Gunnar Wilhelmsen stiller seg i spissen for et krav om å få på plass en statlig investeringslånepakke der kommunene kan få rente- og avdragsfrie lån til investeringer i skoler, sykehjem, omsorgsboliger og samferdsel.

VIL HA LÅNEPAKKE: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) vil at staten stiller 40 milliarder til disposisjon i rente- og avdragsfrie lån til kommunene slik at disse kan gjennomføre planlagte investeringer før tiden.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

40 milliarder kroner - og rente- og avdragsfrihet i 20 år.