Her investeres det 40 millioner for å gjøre lakseoppdrett mer effektivt

Tilgangen på ferskt vann kan begrense produksjon av laks. Det problemet vil Nofima løse, og investerer drøyt 40 millioner kroner i forskningsstasjonen på Ringvassøya.

Mette Wesmajervi Breiland, Heidi Mikalsen, fiskehelse,  Foto: Lars-Åke Andersen

Eksklusiv

– Vi håper å finne løsninger på hvordan det kan produseres mer fisk per liter vann som brukes i et anlegg, sier dr. scient, Arne Mikael Arnesen. Han er spesialrådgiver i Nofima.