Les avvikmeldingene her:

Oljesøl og lekkasjer ved vindmølleparken: – Fikk regn av diesel over meg

Det har vært sølt med både olje, diesel og kjølevæske under anleggsfasen til vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell.

TILSYN: Bildet er fra et tilsyn ved Kvitfjell Raudfjell i 2018 med Mattilsynet, utbygger, entreprenører, kommunen og politiet   Foto: TILSYNSRAPPORT

Eksklusiv

En av entreprenørene som har arbeidet med vindmølleparken har i løpet av anleggsperioden levert inn 32 rapporter om uønskede hendelser. Flere av disse er knyttet til utslipp av olje, drivstoff og kjølevæske.