Planene for nytt sykehjem på Kvaløysletta er fjernet fra sakslista før onsdagens kommunestyremøte

Frp vil fremme forslag i kommunestyret om 36 millioner i driftsmidler til Kvaløysletta sykehjem slik at det kan holdes åpent ut året.

Kristoffer Kanestrøm (Frp) vil sikre videre drift ved Kvaløysletta sykehjem.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Kvaløysletta sykehjem legges i praksis ned uten at det er fattet vedtak om verken renovering eller nybygg. Derfor foreslår vi i behandlingen av økonomirapport 1 å bevilge 36 millioner til videre drift. Sykehjemmet må drives videre fram til det er tatt en beslutning om nybygg, sier Kristoffer Kanestrøm (Frp).