Skandfer (V) om busskuttene: – Helt merkelig at fylket skal styre med bybussene i Tromsø

Både Morten Skander (V) og Pål Julius Skogholt (SV) åpner for at kommunen må overta ansvaret for busstilbudet i byen.

FRYKTER NEGATIV SPIRAL: – Disse kuttene vil gi et dårligere busstilbud som vil medføre færre passasjerer som deretter vil gi mindre penger fra staten som til sist resulterer i et enda dårligere busstilbud, sier Morten Skandfer (V).  Foto: Trond Tomassen

Eksklusiv

Troms og Finnmark fylkeskommune må kutte totalt 90 millioner kroner fra driftsbudsjettet i løpet av året for å unngå røde tall. Det vil blant annet føre til et redusert busstilbudet i Tromsø med kutt i drift på 4 millioner i år og 10 millioner i perioden 2021–2024.