Flere foreldre som skrev barna ut av skolen i april har nå sendt dem tilbake igjen

Da småtrinnet åpnet ble 20 elever formelt skrevet ut av skolen og til privat undervisning i hjemmet. Etter at hele grunnskolen åpnet 11. mai er det totalt 14 elever som holdes hjemme på ubestemt tid.

Geir Ove Olsen er seksjonsleder for skole i Tromsø kommune.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

27. april åpnet skolene for at elever på småtrinnet kunne komme tilbake til klasserommene. Tromsø kommune meldte da at 196 av 2800 elever ikke møtte opp. 73 barn ble holdt hjemme på grunn av bekymring for smitte. I tillegg ble 20 elever formelt skrevet ut av skolen. Barnas foresatte overtok da selv undervisningsansvaret.