Fylkesmannen sa nei til restaurantdrift på Nitty Gritty: Nå har kommunen gitt ny tillatelse etter saksbehandlingsfeil

Etter at Fylkesmannen slo fast at det var ulovlig med restaurantdrift i de gamle lokalene til Tromsø Bokhandel har nå kommunen fattet et nytt vedtak om å si ja til videre drift.

FIKK JA - PÅ NYTT: Pål Einar Eilertsen (til venstre) og Peter Westh Hammer vil - trolig - ha alle formelle godkjenninger på plass for restauranten Nitty Gritty  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Uenighetene og uklarhetene rundt restaurantdriften i Storgata 93 A har vart i flere år. Etter at Tromsø Bokhandel la ned drifta fikk Storgata 93 A nye eiere - TotalProsjekt - som i sin tur seksjonerte bygget og bygget leiligheter i tillegg til de gamle bokhandellokalene.