Nyvalgte selskaps- og boligstyrer

Dette er syv nyvalgte styrer fra byens næringsliv.

STYRELEDER: Karl-Henning Svendsen leder tre selskap. 

Eksklusiv

• KARL-HENNING SVENDSEN (bildet) har lederposisjonen i tre selskap – Polaria Holding AS, Winterland AS og Polaria Music Fest AS – alle i Parkgata. I førstnevnte er i tillegg Stefan Amlie og Henry Leeves medlemmer.