Slik skal UNN komme i rute med operasjonene

Koronakrisen har ført til at UNN har blitt nødt til å prioritere bort kirurgiske inngrep. Nå ser de på løsninger for å ta igjen det tapte.

UTSATT: På UNN har 844 operasjoner blitt utsatt på grunn av koronakrisen. Truls Myrmel, konstituert klinikksjef på hjerte- og lungeklinikken UNN, håper de har ryddet unna det meste av ventelistene innen nyttår.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv