Disse Tromsø-artistene har søkt Kulturrådet om korona-støtte: – Mange vil få avslag

Kulturrådet har fått inn 1400 søknader på totalt 266 millioner, men har bare 30 millioner å dele ut.

TURNESTØTTE: Violet Road har søkt om 367.000 kroner i støtte til sommerturneen langs kysten om bord i båten Vulkana.  Foto: Jørn Aune

Eksklusiv

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond er satt av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg koronaen. Kulturrådet har fått inn nesten 1400 søknader på totalt 266 millioner kroner.