Munnbind og landlovsnekt for det franske militærskipet i Tromsø

Mannskapet på den franske fregatten «Aquitaine» var ilagt strenge restriksjoner under det pågående tromsøbesøket.

MUNNBIND: Mannskapet på den franske fregatten «Aquitaine» hentet varer fra kaien på Prostneset i Tromsø ikledd munnbind. Dessuten fikk de ikke landlov, og bare noen få kunne gå på kaianlegget innenfor et avsperret område. Foto: Tor Andre Markussen 

Eksklusiv

Det franske militærpersonellet på fregatten «Aquitaine» brukte munnbind under vareleveringen på Prostneset lørdag formiddag. I tillegg hadde mannskapet ingen landlov. Disse restriksjonene er en naturlig følge av koronaviruset.