Eiendomsoverdragelser i mai 2020

Disse kjøpte og solgte bolig i din bydel

Sjekk hvilke eiendommer som skiftet eier i mai:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Nøkken 22 (gnr 118, bnr 1323) er solgt for kr 13.500.000 fra Eirik Monsen, Gaute Monsen og Vegard Monsen til Lara Konradsdottir og Robert Ottesen (08.05.2020).