Med disse fire signaturene blir Arctic Center-saken utsatt nok en gang

Med omkamp skal omkamp fordrives.

KLAGERE KLAGER PÅ KLAGEN: Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ann-Sissel Enoksen (bygdeliste), Gunhild Johansen (SV) og Barbara Vögele (MDG) klager på klagebehandlinga av Arctic Center, som de betegner som en «omkamp». 

Eksklusiv

SV, MDG, Rødt og By og land-lista mener kommunestyret har omgjort et gyldig kommunestyrevedtak – noe som er ulovlig.