Sier ja til piggdekkavgift

Formannskapet sa ja til å innføre piggdekkavgift i Tromsø. Dermed kan avgiften få flertall i kommunestyret for å innføre ordningen allerede fra i høst.

FLERTALL: Piggdekkavgiften fikk syv stemmer i formannskapet.  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Venstre stemte for å innføre avgifta. Med deres seks stemmer fikk forslaget flertall mot de fem stemmene til Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Nei til Bompenger, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Tre vurderer å snu

Når saken skal opp til behandling i kommunestyret er imidlertid styrkeforholdene annerledes enn i formannskapet. Der har partiene som stemte mot flertall, men både Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti signaliserte at de kan tenke seg å snu i saken når de har partiinterne møter i neste uke.


Høyre vil ha bedre luftkvalitet uten å innføre piggdekkgebyr, men aner ikke hvor de skal finne penger til renhold

I fjor høst forsøkte administrasjonen å innføre piggdekkgebyr i Tromsø, men kommunestyret stoppet planene. 17. juni blir det omkamp.


– Dette er et samfunnsproblem, og det må også vi på høyresiden ta innover oss. Vi vil bestemme oss på gruppemøtet, og vi har ikke bestemt oss ennå, sier gruppeleder Sebastian Henriksen.

Senterpartiets Marlene Bråthen sa at man ville prøve å finne penger til mer kosting, men at det med tanke på kommunens svært stramme økonomi så kan det bli en overmektig oppgave.

Bakgrunnen til den politiske behandlingen har iTromsø skrevet om flere ganger de siste ukene.


Fikk baklekse fra departementet

Kommunen har – enkelt fortalt – fått baklekse av Miljødirektoratet fordi man ikke har klart å oppfylle planene for å få ned mengden skadelig svevestøv i Tromsø.


Det kan bli piggdekkavgift i Tromsø allerede fra i høst

Nok en gang har Tromsø kommune fått påpakning fra Miljødirektoratet om å få ned mengden skadelige luftpartikler, og nok en gang blir det foreslått å ta i bruk piggdekkavgift som middel.


Politikerne har vedtatt en rekke tiltak i en plan fra i desember i fjor, men denne tiltaksplanen ble sendt i retur fra Miljødirektoratet – hovedsakelig fordi politikerne fjernet punktet direktoratet mener vil være den mest effektive måten å få ned mengden – nemlig piggdekkavgift.

Piggdekkandelen må ned

Nå har administrasjonen fremmet en revidert tiltaksplan som forhåpentligvis skal få godkjentstempel fra Miljødirektoratet. Og administrasjonen vil helst ha piggdekkavgiften for å få ned andelen piggdekkbrukere. Ifølge de ansvarlige fagfolkene er erfaringene fra andre byer med piggdekkgebyr entydige.


Miljøutvalget vil ha piggdekkgebyr, men Lind (H) stemte imot: – Fremstår som kronerulling for kommunen

Et mindretall bestående av Senterpartiet, Høyre og By- og landlista stemte imot da politikerne startet en ny runde om innføring av piggdekkgebyr.


– Om man sammenligner med Trondheim så kan man se at andelen som kjørte med piggdekk gikk ned da avgiften ble innført, at den gikk opp igjen når avgiften ble fjernet – og at den nok en gang droppet da avgiften ble innført, sier Lars Ferdinand Øvergaard, enhetsleder ved seksjon for for byutvikling, klima, miljø og landbruk.

Usikkert uten pigger

Hans argumenter overbeviste imidlertid ikke Fremskrittspartiets Bjørn-Gunnar Jørgensen.

– Det er en grunn til at vi trenger piggdekk. Vi bor i en vinterby med en lang vinter. Folk trenger å kjøre med piggdekk for sikkerheten og trygghetens skyld, sier han.

Hans tidligere partikollega – Tor Egil Sandnes fra Nei til Bompenger – mente at man måtte angripe problemet fra en annen kant.

– Vask oftere

– Vi må få ned svevestøvmengdene ved å droppe mengden strøsand – og ved å få ut maskiner og mannskaper som kan koste veiene langt hyppigere, sier han.

Miljøpartiets Barbara Vögele var opptatt av at den eneste måten å få ned mengden svevestøv er å fjerne primærkilden – piggdekk.

– De som mener at det piggdekkene ikke gir svevestøv bes om å ta en tur inn i tunnelene. Der bruker man ikke strøsand, ikke salt – kun piggdekk. Og der er det tåke, sier hun.

Avgjøres i neste uke

Saken skal nå opp til endelig behandling i neste kommunestyre som holdes 17. og 18. juni.