Uheldig brøytesjåfør skadet 800 år gammelt kulturminne. Nå krever fylkeskonservatoren tiltak

Fylkeskommunen krever at deponeringen av snø ved Skansen opphører, og anbefaler at det bygges en mur for å beskytte vollen.

UNIK: Festningsvollen og borgen på Skansen stammer middelalderen og er unik i Norge. Fylkeskommunen ber nå kommunen ta grep for å forhindre flere brøyteskader.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

En gang i løpet av vinteren har en uheldig brøytebilsjåfør påført en skade på den flere hundre år gamle festningsvollen rundt Skansen.