Råd fra UiT-forsker førte til Equinor-investering i kjernekraft: - Får man dette til å fungere vil man ha en nærmest utømmelig energikilde

Etter å ha rådført seg med UiT-forsker Odd Erik Garcia, investerte Equinor nylig i et amerikansk selskap som forsker på fusjonsenergi. Professoren leder norsk forskning på fagfeltet.

UIT-PROFESSOR: Odd Erik Garcia, leder av UiT Aurora Centre DYNAMO  Foto: UiT/Jonatan Ottesen

Eksklusiv

Mange forskere mener fusjonskraft vil være den kilden som forsyner verden med energi i fremtiden, selv om veien til å utvinne energi fra prosessen fortsatt er lang.