Slik skal kommunen få kontroll på budsjettet: Innfører ny organisering av de forskjellige avdelingene

Tanken er at det skal bli en tydeligere politisk styring av pengebruken - og at det skal bli lettere å lage realistiske budsjetter for de kommunale tjenestene.

Stabssjef for økonomi, Oddgeir Albertsen.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Når de kommunale midlene skal fordeles internt i organisasjonen blir disse sendt nedover til såkalte ansvarsområder som får økonomiske rammer som de skal forholde seg til.