Mens koronaen herjer i Nord-Sverige, er de svenske reindriftssamene på vei over grensa til Nord-Norge

I Norrbotten er 952 smittet av korona. Reindriftssamer fra området er på vei over grensa for å ha reinene på sommerbeite i Nord-Norge. Nå er kommuneoverlegene bekymret for økt smitte.

OVER GRENSA: I mai begynte hundrevis av svenske reindriftssamer med beiterett i Nord-Norge sin ferd over grensa.  Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Eksklusiv

– Det er en litt spesiell situasjon. I Norge har vi jobbet hardt med å holde lav smitteprofil, og veldig nært oss har vi et naboland som har en helt annen strategi og smitteprofil enn oss, sier kommuneoverlege i Balsfjord og Storfjord, Hans-Olav Eriksen.