Kommunen tar 345 kvadratmeter av Julios tomt på Bjerkaker mot hans vilje - får bare 60.000 kroner

I et halvt år har kommunen forsøkt å få en avtale med grunneier Julio Albertsen, men nå gir de opp. Tirsdag vedtok formannskapet å ekspropriere deler av næringseiendommen hans.

FORTVILER: Julio Albertsen fortviler over at kommunen tar seg til rette på eiendommen hans uten å gi det han mener er et rimelig vederlag.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Krysset mellom Strandvegen og Sørems veg opp mot Bjerkaker skole er etter kommunens vurdering trafikkfarlig og skal derfor utbedres med fortau og sykkelfelt. Det planlagte sykkelfeltet skal gå forbi Ragnarok gatekjøkken som leier næringsarealet fra International Matsenter AS.