Besøksfall for flere museer og attraksjoner i Tromsø

Sommerturistene lar fortsatt vente på seg.

FÆRRE ENN FØR: Siden de utenlandske turistene ikke kommer på besøk i år er museer og attraksjoner i byen avhengig av norske turister.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Koronapandemien satt en kraftig stopper for byens attraksjoner, og trenden med færre besøkende fortsetter. Flere museet og besøkssenter er nå bekymret for hvordan sommersesongen vil utarte.