Per-Willy Amundsen: – Hvordan vil myndighetene møte smittespredning fra svenske reindriftssamer på tur til Norge

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen vil at justisministeren - eller helseministeren - forteller hvordan myndighetene skal hindre mulig smittespredning fra de svenske reindriftsutøverne som er på tur til Norge for tiden med deres reinflokker.

SOMMERBEITE: Svenske reindriftssamer har rett til sommerbeite på norsk side av grensen, og flere hundre reindriftsutvere er nå på tur til Storfjord og Balsfjord med deres reinflokker. Mange frykter at de skal kunne spre korona-smitte.  Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Eksklusiv

Reindriftsutøvere fra fire nordsvenske siidaer er for tiden på tur til Balsfjord og Storfjord med store reinflokker. Hvor mange reindriftsutøvere det er snakk om er ikke avklart, men det dreier seg trolig om flere hundre.