Fikk tre millioner kroner til kraftsamling for å hjelpe barn og unge som sliter

Tromsø kommunes forebyggende gruppe U16 har fått tre millioner kroner fra Fylkesmannen for å hjelpe og støtte barn og unge som sliter.

KRAFTSAMLING: En rekke etater og myndigheter har gått sammen i U16-gruppa i kommunen for å jobbe med forebyggende arbeid overfor ungdommer som sliter. Fra venstre Kenneth Helberg, Kari Henriksen, Eivind Bratsberg, Gunnar Wilhelmsen, Bjarne Wold, Elisabeth Holte, Tor Ivar Vestberg og Ørjan Holstad.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Gruppa – som så dagens lys for snaue halvannet år siden – består av representanter for skole, barnevern, politi, konfliktrådet og andre etater som jobber med barn og unge. U16-gruppa jobber tverrfaglig og bredt med barn og ungdommer som sliter hjemme, på skolen eller på fritiden.

– Vi jobber med forebygging og vi prøver å ha tidlig innsats. Vi har jobbet med ungdommer på denne måten i halvannet år og har gode erfaringer med flere ungdommer, sier Kenneth Helberg fra politiets seksjon for etterretning og forebygging.

JOBBER SAMMEN: Ørjan Holstad, sosiallærer på Sommerlyst skole og Kenneth Helberg, politibetjent.  Foto: Ronald Johansen

Gode erfaringer

Ørjan Holstad er sosiallærer på Sommerlyst skole. Han sier at erfaringene fra U16-gruppa er svært positive.

– Tidligere jobbet vi ofte hver for oss. Når vi jobber sammen så dekker vi hele byen, og vi ser også hvilke muligheter vi har til å hjelpe ungdommene når vi kan snakke med de andre etatene, sier han.


Stengte skoler skaper utfordringer:

– De som har det tøft hjemme, får det enda tøffere nå

Politi og barnevern frykter at utsatte barn og unge vil kunne oppleve mer vold og omsorgssvikt som følge av stengte skoler og barnehager.


Frem til nå har gruppa jobbet med svært knappe ressurser. Prosjektleder Bjarne Wold sier at alle har vært klare over den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen, men at man like fullt har valgt å satse i prosjektet.

PROSJEKTLEDER: Bjarne Wold leder arbeidet med U16-gruppa.  Foto: Ronald Johansen

– Vi hørte at man kunne søke prosjektmidler til denne typen prosjekter – og vi har nå fått tre millioner kroner fra fylkesmannen som vi skal bruke i skoleåret 2020–2021. Da trør vi til, sier han.

Kartlagt behovene

Tor Ivar Vestgård er fagleder på Prestvannet skole. Han har på oppdrag fra gruppa kartlagt behov og ønsker hos samtlige barneskoler i Tromsø.


Politisjef beklager til ordføreren etter politibetjent kalte skolekutt «hinsides all fornuft»

Stasjonssjef Anita Hermandsen beklager til ordføreren etter en uttalelse fra en av hennes ansatte.


– Mange rektorer har sagt at de har problemer med ungdommer – og at de er bekymret for utviklingen. De peker på at mange ungdommer har problemer hjemme, på skolen og på fritiden, sier han.

Nå skal pengestøtten fra fylkesmannen gjøre gruppa bedre i stand til å hjelpe unge som sliter.

Pengene skal brukes til en rekke tiltak som skal gi barn og unge som har utfordringer på hjemmebane, på skolen eller som sliter på fritiden med eksempelvis rus og kriminell adferd.

Lavterskeltilbud og mentor-støtte

– Det skal ikke være komplisert og stort, vi ønsker å kunne tilpasse oss til hver enkelt ungdom. Det kan handle om eksempelvis at man får en praksisplass i en bedrift som en del av skoleløpet, eller det kan være at familien får støtte til å håndtere utfordringen, sier Holstad.


Elever vegrer seg fra å gå på skolen

Flere barn sliter med skolevegring

Både kommunen, skoler og organisasjonen Voksne for barn ser en bekymringsfull økning av fravær i skolen.


Et helt nytt konsept som skal sjøsettes er en mentorordning. Der skal unge voksne bli «storesøstre» eller «storebrødre» – rollemodeller og støttespillere for ungdommer. De kan være mentorer på skolen og fritiden, og de kan etablere relasjoner til foreldre, søsken og venner.

– Vi har allerede fire mentorer på plass – og vi planlegger å ansette flere. Så om noen er interessert – ta kontakt. Vi vil gjerne ha mentorer fra musikk-, idretts- og gamermiljøene, sier Holstad.

– Imponert over gruppas arbeid

Men det skal også settes av en større pott penger til «fleksible» tiltak. Disse pengene skal kunne brukes når det oppstår mer akutte behov.


Antallet ungdomsforbrytere som havner hos Konfliktrådet øker: – Noe skjer i ungdomsmiljøet i Tromsø

I 2018 behandlet Konfliktrådet i Troms 14 saker knyttet til ungdomskriminalitet. I fjor var tallet 21.


Arbeidet i gruppa har ikke gått upåaktet hen.

– Jeg er imponert over det arbeidet som gruppa har gjort. Vi sto til knes i ungdomsproblemer for noen år siden, men gruppa tok tak i problemene. De oppfyller kommunens strategiske oppvekstplan på en god måte, sier avdelingsdirektør for oppvekst, Kari Henriksen.

Det samme sier Eivind Bratsberg, direktør for oppvekst hos fylkesmannen.

Kan komme mer penger på sikt

– Det går rett inn i fylkesmannens satsingsområde. Fylkesmannen har vedtatt at satsing på barn og unge skal være et såkalt fyrtårn, og det arbeidet som U16-gruppa gjør oppfyller alle kravene på tverrfaglighet og forebygging, sier Bratsberg.

Fylkesmannen har som sagt gitt tre millioner kroner i prosjektstøtte – og Bratsberg signaliserer at det kan bli mer penger dersom resultatene er gode.

– Vi ser for oss at vi kan bruke erfaringene fra Tromsø til å spre kunnskaper om forebygging og arbeid med barn og unge til andre kommuner i fylket, sier han.