Her er den hemmelige prisen:

Gunnar Alskog i KPMG får 1600 kroner timen for å hjelpe kommunen å spare penger

Det koster å spare penger.

GUNNAR KAN ØKONOMI: Gunnar Alskog i KPMG er leid inn av kommunen til å gi råd om økonomiske spørsmål. Han får til sammen 635.000 kroner for fire måneders arbeid, med mulighet til to måneders forlengelse.   Foto: KPMG

Eksklusiv

Kommunen lyste i mars ut et anbud som økonomirådgiver for toppledelsen i kommunen. Rådgiveren skal i fire til seks måneder hjelpe toppledelsen med å forbedre evnen til å gjennomføre økonomiske endringer i kommunen.