UiT-forsker har funnet en metode som kan minske det verdensomspennende problemet med antibiotikaresistente bakterier

Da UiT-forsker Vidar Sørum forsket på antibiotikaresistente bakterier, fant han noe med bakteriers arvestoff som gjør at man kan forutsi hvilke antibiotikaresistente bakterier som vil spre seg.

FORSKER: Forsker ved Institutt for farmasi, Vidar Sørum, har tilbragt mange timer inne på laben på UiT i Tromsø.  Foto: Jonatan Ottesen

Eksklusiv

Det at bakterier utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Sår som ikke gror, infeksjoner som ikke gir seg, blodforgiftning og død. Det er dette antibiotikaresistente bakterier kan føre til.