Flere utesteder bryter smitteverntiltak – kommunen varsler reaksjoner

Særlig regelen om bordservering blir brutt. Tromsø kommune vurderer strengere virkemidler fra nå av.

OVERLEGE: Trond Brattland, Avdeling for helse og omsorg, kommunehelse.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Covid-19-forskriften er en ny forskrift som omhandler en rekke tiltak for å begrense spredning av koronavirus, blant annet knyttet til serverings- og skjenkesteder. Tromsø kommune er pliktig å føre tilsyn med at forskriften følges.