Hærens hovedverneombud ber Forsvaret beholde Sydspissen

Forsvaret vil legge ned Sydspissen permsenter i Tromsø. Det vil ikke Hærens hovedverneombud, Thomas Normann Hansen. Nå har han bedt forsvarsstaben revurdere hele nedleggelsen.

STENGES. Soldatene mister Sydspissen som overnattingssted i forbindelse med permisjoner i Tromsø.  

Eksklusiv

– Med et pennestrøk har Forsvarsstaben fjernet et velferdstilbud til soldatene, sier Hansen.