Kommunen inviterte gårdeiere til å komme med innspill om Storgata: Etterlyste klare svar og satsing i flere gater

Torsdag kveld hadde Tromsø kommune et orienteringsmøte med gårdeierne i Storgata om utviklingen av gaten.

STORGATA: Om et par år kan Storgata se ganske annerledes ut.  Foto: ASPLAN VIAK

Eksklusiv

Under møtet kom flere av dem, blant andre Øyvind Bakkeby Moe, med innspill til hva som burde gjøres. En av tingene han tok opp var sidegatene som er tilknyttet Storgata.