Eiendomsoverdragelser i juni 2020

Disse kjøpte og solgte bolig i din bydel

Her er eiendomsoverdragelsene for forrige måned:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

M Urdals veg 14B (gnr 119, bnr 4328) er solgt for kr 14.080.000 fra Anneli Bull og Per Ove Løkke Pettersen til Daniel Nygård og Merete Cecilie Theodorsen (12.06.2020).