Helsesykepleiere ble lovet 270.000 kroner for en ekstern jobb – nå nekter kommunen dem pengene

Helsesykepleiere ved Tromsdalen helsestasjon ble lovet 270.000 kroner for en jobb de gjorde over 18 måneder for et eksternt pilotprosjekt. Nå nekter kommunen dem pengene.

IKKE LOV: En­hets­le­der for fore­byg­gen­de hel­se­tje­nes­ter i Tromsø kom­mu­ne, Britt Mar­ga­reth Simonsen, forteller at helsesykepleierne var betalt av kommunen da de utførte det eksterne arbeidet under arbeidstid. Derfor har de ifølge henne ikke lov til å motta midlene.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Fra 2019 til 2020 utførte helsesykepleierne et arbeid for Nasjonal kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ved UNN. Det tverrfaglige kvinneprosjektet går ut på å kartlegge kvinner som har født og opplever plager med inkontinens og bekkenbunnssykdommer, og helsesykepleiernes oppgave var å for å informere og rekruttere kvinner til prosjektet.