Kommunen planlegger ny vannledning, ny asfalt og fortau på Røstbakken

Etter planen skal det omfattende anleggsarbeidet i Røstbakken gå i gang mot slutten av året.

RØSTBAKKEN: Når arbeidet er ferdig vil det komme et fortau langs Røstbakken fra Fagerlivegen til Mellomvegen.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Norconsult har levert en rammesøknad på vegne av kommunen om et omfattende gravearbeid i Røstbakken.